Fasad 20170725 Bl 12.JPG

Denna fastighet är på drygt 800 kvm och har genomgått en omfattande ombyggnad. Hyresgäster är Diesel-Månsson i den del av fastigheten som är verkstadsdel, och i butiksdelen av fastigheten finns Lekia.