Välkommen till

Anderbergfastigheters hemsida som presenterar vår fastighetsförvaltning i korta ordalag. Du är alltid välkommen att kontakta oss för mera information eller om du har några önskemål eller förfrågningar om lokaler inom Vilans handelsområde eller centralt i Kristianstad.

Då vi är ett litet privat fastighetsbolag har vi alltid en personlig kontakt med våra hyresgäster, varför beslut kan tas snabbt och i samförstånd.

Västra Storgatan 11